Lovas községről

lovas-jovojeert-egyesulet-lovas

andromeda_travel

Képek Lovasról és a környékről

Községünk életéböl

Legfrissebb hírek

Hírek

KELLEMES ÜNNEPEKET!

Google bookmarkTwitterFacebookIWIW

A LOVASI ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ ALSÓÖRSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL DOLGOZÓI KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁN LOVAS ÁLLANDÓ LAKOSAINAK ÉS NYARALÓTULAJDONOSAINAK!

husvet2005-13-horz

Húsvéti játszóház

Google bookmarkTwitterFacebookIWIW

2015-husvet-jatszohaz-meghivo-horz

Újra öltünk...

Google bookmarkTwitterFacebookIWIW

plakatlovas net-horz

Tűzgyújtás

Google bookmarkTwitterFacebookIWIW

TÁJÉKOZTATÓ

A SZABADTÉRI TŰZGYÚJTÁS ÉS TŰZMEGELŐZÉS

HELYI SZABÁLYAIRÓL

Tisztelt Lakosság!

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy Lovas község közigazgatási területén – kül- és belterületen egyaránt – a kerti hulladék (falomb, gallyak, hulladék, egyéb éghető anyagok) az alábbi szabályok betartásával égethető, naponta 8 és 16 óra között.

Tilos az égetés július 1. és augusztus 20. napja között!

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének a környezetvédelemről és a település rendjéről szóló 7/20014. (IX. 27.) önkormányzati rendeletének 8. §-a:

„(5) Lovas közigazgatási területén kerti hulladékot (falombot, gallyat, hulladékot, egyéb éghető anyagot) égetni július 1-augusztus 20-ig tilos! Kivéve a növényvédelmi szempontból fertőzött és kötelezően elégetendő növényi hulladékot. Az év többi napján 8-16 óra között lehet égetni.

(6) A szabadban való égetést csak felügyelet mellett, a tűzrendészeti szabályok betartásával (az éghető és gyúlékony anyagokból, épületektől legalább 10 m távolságra) szabad végezni.

(7) Gumi, műanyag és egyéb bűzös gázt keletkeztető és a levegőt szennyező anyag sem a szabadban, sem zárt helyen nem égethető el, azokat más módon kell megsemmisíteni, vagy a szeméttelepre szállítani.

(8) Az eljáró hatóság engedélye szükséges: nem védett, illetve helyi védelem alatt álló területek nádasai, egyéb vízi növények égetéséhez.”

Felhívom továbbá a figyelmüket a következőkre:

„A közút lakott területen kívüli szakasza mellett a közút tengelyétől számított száz méteren belül tilos tarlót, avart, szemetet vagy más anyagot égetni. E távolságon kívül, valamint lakott területen belül égetni állandó felügyelet mellett és abban az esetben szabad, ha a közúton a láthatóságot nem csökkenti.” (30/1988. (IV. 21.) MT rendelet.).

Tájékoztatom Önöket, hogy 2015. március 5-én hatályba lépett az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet, amely szerint: Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos. Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a területet éghető hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől mentesen tartani. (225. § (1) és (3) bek.)

Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet. (226. § (1) bek.)

Tekintettel arra, hogy önkormányzati rendeletünk, mint jogszabály a fentiektől eltérően rendelkezik, ezért Lovas község területén önkormányzati rendeletünk szabályait kell alkalmazni.

                                                                                           dr. Sipos Zoltán aljegyző sk.

Ebtartók

Google bookmarkTwitterFacebookIWIW

 

Tisztelt Ebtartók! Kedves Kutyatulajdonosok!

Lovas Község Önkormányzata az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B. § (1) bekezdésében előírt kötelezettsége alapján a Lovas területén tartott ebek tartási helye szerint illetékes önkormányzataként, ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel Lovas területén

EBÖSSZEÍRÁST

VÉGEZ.

 

Az önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából. Az ebösszeírást háromévente legalább egy alkalommal köteles elvégezni az önkormányzat.

Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik.

A 2015. évi ebösszeírás céljából kérem a Lovas Község Önkormányzat közigazgatási területén tartott négy hónaposnál idősebb ebek tulajdonosait/tartóit, hogy az „Ebösszeíró adatlapot” kitölteni és a lentiekben megjelölt lehetőségekkel élve a Hivatalhoz eljuttatni szíveskedjen 2015. március 31. napjáig.

Az adatlapok beszerzése az ebtulajdonos/ebtartó kötelessége, azok 2015. február 25-től kezdődően folyamatosan beszerezhetők az Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal Lovasi Kirendeltségén (8228 Lovas, Fő u. 8.) vagy letölthetők erre a linkre kattintva.

Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2015. március 31.

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni az oltási könyv alapján. A kitöltött adatlapokat az alábbi módokon lehet benyújtani:

  • postai úton, postacím: Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal Lovasi Kirendeltség, 8228 Lovas, Fő u. 8.
  • személyesen a lovasi Önkormányzati Hivatalban.

Lovas Község Önkormányzata nem tervezi ebrendészeti hozzájárulás bevezetését, az összeírás célja kizárólag a törvényi előírásnak való megfelelés.

Felhívom továbbá az ebtulajdonosok figyelmét, hogy:

  • A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/B § (10) bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.
  • Az ebösszeírásban mikrochippel ellátott és az állatorvosnál korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban már szereplő, valamint a bilétával rendelkező és a helyi nyilvántartásban szereplő ebeket is be kell jelenteni.
  • Az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni.
  • Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a polgármesteri hivatal munkatársai ellenőrizni fogják.

Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 30.000,- Ft.

Együttműködését köszönöm!

                                                                                              dr. Sipos Zoltán

                                                                                              aljegyző

 

Hol vagyok most?